2020-2021: Programma / Program offer / Programmangebot


Programma:

Bent u op zoek naar een gastspreker voor een te organiseren klantendag, studieavond, boerenavond of klantenavond?

Voor het seizoen 2020 en 2021 kan ik u de volgende interactieve PowerPoint presentaties aanbieden:

 

* RUNDERSIGNALEN HERKENNEN, BEGRIJPEN EN ER ZELF OP INSPELEN

* +NIEUW+: DUURZAME KOEIEN HOUDEN GAAT NIET VANZELF

+NIEUW+VOORKOM STRESS BIJ KALVEREN, LAAT ZE MAXIMAAL GROEIEN

+NIEUW+VOORKOM STRESS BIJ KALVEREN, EENLING-BOX OF GROEPSHUISVESTING?

+NIEUW+: WATERBUFFELS, HOE BEGIN IK ERAAN, EN WAAR MOET IK ALLEMAAL AAN DENKEN?  

* KOEGEDRAG ROND EN IN DE MELKROBOT, OORZAAK EN GEVOLG 

* IN HOEVERRE HEBBEN LUCHTVAARTUIGEN EN DRONES INVLOED OP HET GEDRAG EN HET FUNCTIONEREN VAN DE KOE?

* FOKKERIJ EN INTEELT IN EEN KLEINE POPULATIE, “UITDAGING OF BEDREIGING?"

* DE HOORNS BIJ HERKAUWERS, ZIJN ZE FUNCTIONEEL OF ZIJN ZE OVERBODIG?

+NIEUW+OPTIMALISATIE VAN HET SLACHTPROCES BIJ RUNDEREN IN SLACHTHUIZEN 

 

Alle PowerPoint presentaties worden in overleg op de door u gewenste locatie gegeven.

Een PowerPoint presentatie in combinatie met een praktijkdemonstratie is bespreekbaar.

 

Heeft u zelf een onderwerp in gedachte, maar staat het er niet bij?

Informeer dan gerust naar de mogelijkheden.

Alle presentaties en praktijkdemonstraties worden op verzoek ook in het Engels en in het Duits gegeven.


English-language presentations and practical demonstrations: Program offer 2020/2021

* RECOGNIZING, UNDERSTANDING AND ACTING ON CATTLE SIGNALS

* + NEW +: HOW DO I GET SUSTAINABLE COWS

+ NEW +: PREVENT STRESS IN CALVES, LET THEM MAXIMUM GROW

+ NEW +: PREVENT STRESS IN CALVES, INDIVIDUAL (BOX)-, OR GROUP HOUSING?

+ NEW +: WATER BUFFALOES, HOW DO I GET STARTED, AND WHAT DO I NEED TO KNOW?

* COW BEHAVIOR AROUND- AND IN THE MILKING ROBOT, CAUSE AND EFFECT

* HOW DO AIRCRAFTS AND DRONES INFLUENCE THE BEHAVIOR OF CATTLE?

* BREEDING AND INBREEDING IN A SMALL POPULATION, "CHALLENGE OR THREAT?"

* THE HORNS AT RUMINANTS: ARE THEY FUNCTIONAL OR ARE THEY UNNECESSARY?

+ NEW +: OPTIMIZATION OF THE SLAUGHTER PROCESS FOR CATTLE IN SLAUGHTERHOUSES

 

A PowerPoint presentation in combination with a practical demonstration is possible after consultation.

Do you have a topic in mind, but is it not listed?

Please feel free to contact me about the possibilities.

All presentations and hands-on demonstrations are available in English.


Deutschsprachige Seminare und Vorführungen:                      Programmangebot 2020/2021

* RINDERSIGNALE ERKENNEN UND VERSTEHEN. WIE KANN ICH DIESE SIGNALE PRAKTISCH ANWENDEN?

* + NEU +: WIE ERHALTE ICH NACHHALTIGE KÜHE AUF MEINEM BAUERNHOF? 

+ NEU +: WENIGER STRESS BEI KÄLBERN, DURCH MAXIMALES WACHSTUM

+ NEU +: WENIGER STRESS BEI  KÄLBERN: "KÄLBER-IGLO" ODER GRUPPENHALTUNG?

+ NEU +: WASSERBUFFEL, WIE FANGE ICH DAMIT AN, WAS ICH UNBEDINGT DARÜBER WISSEN SOLLTE

* KUHVERHALTEN RUND UM UND IM MILCHROBOTER, URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN

* WIE BEEINFLUSSEN FLUGZEUGE UND DROHNEN DAS VERHALTEN UND DIE FUNKTIONEN UNSERE KÜHE?

* ZUCHT UND INZUCHT IN EINER KLEINEN TIERGRUPPE:  „Herausforderung oder Bedrohung?“

* HÖRNER BEIM WIEDERKÄUER: HABEN SIE EINE FUNKTION, ODER SIND SIE ÜBERFLÜSSIG?

+ NEU +: OPTIMIERUNG DES SCHLACHT PROZESSES IN SCHLACHTHÖFEN

 

Ein Seminar in Kombination mit einer praktischen Vorführung ist in Absprache möglich.

Haben Sie ein Thema im Sinn, aber es steht nicht im Programmangebot?

Bitte fragen Sie einfach nach den Möglichkeiten.

Alle Seminare und praktischen Vorführungen finden in deutscher Sprache statt.


TRAINING IN DE PRAKTIJK / PRACTICAL TRAINING /                          AUSBILDUNG IN DER PRAXIS


TRAINING IN DE PRAKTIJK: 

Een praktijkdemonstratie wordt op het bedrijf gegeven waar wij te gast zijn.

De exacte programma inhoud wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

Naast een demonstratie kunnen de deelnemers in overleg ook zelf de opgedane theoretische kennis in de praktijk brengen.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.     


PRACTICAL TRAINING: 

A practical demonstration and training is given at the guest farm.

The exact program content is discussed with the client in advance.

In addition to a demonstration and training, the participants themselves can practice the acquired theoretical knowledge.

Please feel free to contact me and inform about the possibilities.


AUSBILDUNG IN DER PRAXIS: 

Ein praktisches Seminar findet auf der Rinderfarm statt, auf der wir zu Gast sind.

Der genaue Programminhalt wird vorab mit dem Kunden besprochen.

Neben der Vorführung  können die Teilnehmer das erworbene theoretische Wissen in Absprache in die Praxis umsetzen.

Bitte Fragen Sie nach den Möglichkeiten.