· 

"MET HET JUISTE KLEDINGADVIES EN MODEBEWUST DE STAL IN...":

Voor diegene die het gemist hebben, onderstaand een verkorte uitgave van mijn Column in het september nummer "Fleckvieh Wereld" van Bayern Genetik.

 

Een boerin belde mij recent met het volgende probleem:

Enkele maanden geleden heeft het jonge melkveehouder gezin een nieuwe ligboxenstal met daarin 3 melkrobots in gebruik genomen. De koeien accepteren de melkrobots met gemiddeld 2.7 melkbeurten per dag prima. Toch hadden deze veehouders de indruk dat sinds de ingebruikname van de nieuwe stal met melkrobots, de koeien “vervreemden en angstiger zijn geworden”.

 

Diverse adviseurs hadden welgemeende adviezen, maar het probleem raakte tot grote frustratie nog niet opgelost.

Op het bedrijf aangekomen, en na de kennismaking, gingen wij direct de stal in. Daar gebeurt het immers, en “keukentafelgesprekken” zijn er toch al genoeg in Nederland.

 

In de moderne omkleedruimte hingen wel erg flitsende overalls (incl. bedrijfslogo). Bedrijfskleding moet opvallen dus koos de modebewuste boerin voor felgele overalls met daarin een zwart middenstuk en op de rug het zwarte bedrijfslogo.

 

Zonder nog maar één koe gezien te hebben was het probleem van “vervreemde en angstige koeien” voor mij duidelijk. Het felgele van de kleding was zodanig flitsend dat het zelfs mij pijn aan de ogen deed.

Hoe kijken koeien tegen deze kleding aan?

 

Dacht men vroeger dat runderen kleurenblind zouden zijn, tegenwoordig weten wij dat dit niet zo is.

In de natuur betekent alles wat geel van kleur is “gevaar”, geel is van nature een signaalkleur. Runderen, (en ook vele andere zoogdieren), reageren instinctief heel alert en terughoudend op fel gele kleuren. Daarbovenop komt nog dat ze zwarte vlakken in hun leefomgeving als potentieel gevaarlijk zien.

 

Iedere keer als de geel aangeklede tweebeners de stal betreden is de reactie van de koeien dezelfde: “wegwezen hier, en wel zo snel mogelijk”.

 

Ter vergelijking werden de oude blauwe overalls weer boven gehaald.

Het resultaat: de hele veestapel was direct rustig en zelfs nieuwsgierig.

 

Terecht vroeg de veehouder hoe het zit met de gele koeienborstels, daar wordt toch gebruik van gemaakt. Inderdaad, koeien maken gebruik van de gele koeienborstels om van hun jeuk etc. af te komen. Dit bij gebrek aan beter.

 

Uit proeven met verschillende kleuren koeienborstels is gebleken dat koeien een duidelijke voorkeur hebben voor de blauwe borstels.